Ajasta aikaan Polvesta polveen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Silkun paikallisosasto 
1913-2003
90-vuotisjuhlajulkaisu

Ajasta aikaan Polvesta polveen juhlajulkaisu

PDF-julkaisuna

Ajasta aikaan Polvesta polveen 
Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Silkun paikallisosasto 1913-2003 90-vuotisjuhlajulkaisu 


ISBN-tunnus: 952-92-0295-4 (PDF)

Julkaisun tekijä, toimittaja ja PDF-kustantaja: Martti Turunen, PDF-muokkaus: Merja-Leena Määttälä

Yhteyshenkilo: Martti Turunen, Sarvingintie 1460, 81360 SARVINKI, sähköposti: etunimi.sukunimiatmarginaali.com, puhelin: 050 5020 765

Ajasta aikaan Polvesta polveen Suomen Luterilaisen Evankeliumiyhdistyksen Silkun paikallisosasto 1913-2003 90-vuotisjuhlajulkaisu ilmestyi v. 2003 98-sivuisena A4-kokoisena kirjana, SLEY-kirjat Oy:n (nyk. Kustannusosakeyhtiö Arkki Oy) kustantamana ja Dark Oy:n Vantaa painamana.
Julkaisun painosmäärä oli 250 kpl.
Julkaisun ISBN: 951-618-640-8

Kirjan painos on loppuunmyyty

 

Ajasta aikaan Polvesta polveen/Kuva: Martti Turunen
Juhlajulkaisu

Edith ja Antti Liimatan vihkikuva otettuna jossakin valokuvaamossa Joensuussa


Halusin tuottaa  kirjasen Silkun osaston toiminnan 90-vuotisen taipaleen juhlistamiseksi, mutta samalla  osoittaa kunnioitusta isovanhempieni Antti ja Edit Liimatan pyyteettömälle hengellisen työlle. 
Ukillani Antti Liimatalla oli vankkumaton sydämenusko, jonka hän halusi siirtyvän myös lapsilleen. Virike evankelisen nuorisoliiton perustamiseksi oli tullut Silkussa vierailleilta piirisihteereiltä. Melko varmasti ilomantsilaisella Pietari Kurvisella oli myös oma vaikutuksensa evankeliseen nuorisoliittotoimintaan. 
Antti Liimatta oli hyvin valistushenkinen ja tavallaan hän toimi eräänlaisena tienraivaajana, tuona aikana, jolloin valtakunnan kristillisten ja ei-kristillisten nuorisoliittojen välillä oli voimakkaitakin valtavirtauksia, mitkä eivät viime vuosisadan ensimmäisinä vuosikymmeninä voineet olleet vaikuttamatta Enossakin. Mutta ehkä Silkun ukin toiminnassa oli sellaista sovittelevaa diplomaattisuutta, että ristiriidat eivät päässeet koskaan merkittävään asemaan.
Pohjanmaalainen saarnaaja Samuli Tuisku toi Silkunsalolle innostuksen kansanopistoaatteelle. Antti Liimatta oli kannattajajäsenenä sekä vahvana tukijana 1942 aloittaneen Nurmeksen evankelisen kansanopiston toiminnassa.
Antti Liimatta toimi vuosikymmenten ajan myös seurakunnallisena pyhäkoulun opettajana Silkussa.

Edit ja Antti Liimatta

Mutta ei voi unohtaa myöskään Edit Liimattaa. Hän antoi omalta osaltaan tukensa kristilliseen kasvatustyöhön, vaikka suuren perheen äitinä ei päässytkään olemaan mukana kodin piirin ulkopuolisessa toiminnassa.
Heidän omasta kodistaan muodostui 1913 toimintansa aloittaneelle Nuoriso-osastolle seudullinen keskuspaikka ja hengellinen koti.
Silkussa pidettiin 3 – 4 kertaa vuodessa raamattu- tai muita juhlatilaisuuksia, joiden kesto saattoi olla useita päiviä. Yksinomaan rukous- ja lauluiltoihin pyrittiin kokoontumaan vuoden jokaisena viikkona ja monet näistä pidettiin Liimattalassa.

 

 

Vanha Liimattala

Vanha Liimattala/Kuva: Veikko Kukkonen

Seuraväkeä Kivilammin Hakkaraisessa/Kuva: Pekka Laine Seuraväkeä tilaisuuksissa oli aina paljon. Kaikille seuravieraille ei varmastikaan ollut täyttä kahvi- ja ruokatarjoilua, mutta Liimattalassa useimmiten majoittuneet vierailevat puhujat saivat hyvän kohtelun ruoka- ja yösijatarjoamisineen.
Liimatoilla oli itselläänkin paljon lapsia ja talossa ei ollut kovin paljoa tilaa omallekaan olemiselle. Pakostakin talon emäntä joutui siinä tiukoille.
Yhdistystoiminta on nyttemmin laantunut, mutta näihin päiviin saakka ovat Antin ja Editin poika Kauko ja hänen vaimonsa Mirjam  uskollisesti jatkaneet hengellisen perinnön vaalimista järjestämällä vuosittain kesäjuhlan Silkkuun. 

 

Tästä Silkun naapurikylässä Ilomantsin Kivilammella otetusta seurakuvasta voi päätellä miten runsaslukuisesti osallistuttiin seuroihin


Tässä julkaisussa SLEY:n luvalla mukana olevista Siionin kanteleen lauluista muodostuu eräällä tavalla kirjoittajien toivelaulukokoelma. Laulujen lainaukset on tehty mahdollisuuksien mukaan tarkoituksellisesti Siionin kanteleen vuoden 1984 laitoksesta.
Martti Lutherin kirkkopostilla oli kirja, jota Antti Liimatta luki Raamatun lisäksi ahkerasti.

Juhlakirjan menekki oli yllättävää. Kirjan painos myytiin loppuun noin vuodessa. 


Antti Liimatan käyttämä Lutherin kirkkopostilla

Lutherin kirkkopostilla/Kuva: Martti Turunen

Paluu marginaali-etusivulle